V Radljah ob Dravi se bo v petek, 27. 10. 2023, ob 13. uri izvedla otvoritev projekta Izposoja stvari. Podjetje EUDOM, d.o.o., so.p. skupaj s 
partnerjem podjetjem ZEOS,d.o.o. in njihovim projektom Life Spodbujamo e-krožno želi z Izposojo stvari podpreti ponovno uporabo in 
izposojo obstoječih materialov in izdelkov. Stremimo k podaljševanju življenjske dobe izdelkov in zmanjševanju količine odpadkov. 
Naša aktivnost ustvarja dodano vrednost s področja trajnostnih virov energije.

V sklopu Izposoje stvari si lahko izposodite izdelke, ki jih ne potrebujete vsak dan, za priložnostna opravila, kot tudi za vsakdanjo uporabo. Na voljo so
Izdelki, kot so vibro plošča, razvlažilec zraka, baterijska brusilka, baterijski vrtalnik, baterijska žaga … Na spletni strani https://izposoja-stvari.eudom.si/
opravite registracijo, rezervirate izdelek in si ga za majhen prispevek izposodite za določeno obdobje.

Številni, a redko uporabljeni izdelki, se kopičijo po naših domovih. Vprašajmo se, koliko stvari nam pravzaprav leži neuporabljenih po predalih,
shrambah in kleteh?  Preglejmo stanje in povejmo po pravici, kolikokrat na leto jih dejansko uporabimo, če sploh kdaj.  Izdelke pogosto kupimo v
trenutnem navdihu, brez razmisleka ali jih bomo zagotovo potrebovali.

Naša prizadevanja so naravnana k delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je
to mogoče. Podaljšujejo življenjsko dobo izdelkov in zmanjšujejo količino odpadkov. Projekt vsebuje aktivnosti s področja trajnostnih virov energije,
kar ustvarja dodano vrednost.

Z uveljavitvijo novega poslovnega modela ter s pomočjo naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnologij sledimo temeljnim namenom projekta:
• nadgraditi ponovno rabo (izposojo in nakup) reči, kot gospodinjski pripomočki, igre, IT oprema, otroški izdelki in izdelki za prosti čas,
• nadgraditi izposojo in menjavo dobrin, ki se uporabljajo priložnostno, kot so orodja za gradbena in hišna dela ter vrt.

Ciljna skupina za izposojo izdelkov je zgornje Dravska dolina. Razširjena bo na preostalo Koroško in Savinjsko regijo, ki jo naši zaposleni obvladujejo
z dnevnimi migracijami in jo lahko uporabimo za logistiko prenosa med prevzemnimi lokacijami.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na otvoritvi Izposoje stvari. Potekala bo vpetek, 27. 10. 2023, ob 13. uri in do 15. ure, na sedežu 
podjetja EUDOM, d.o.o.,so.p., na naslovu Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi.

Na dogodku bo predstavljen projekt in njegov namen, razstavljeni bodo nekateri izdelki, ki si jih je že mogoče izposoditi, prikazana pa bo tudi nova
spletna stran in način izposoje izdelkov.

Zaradi lažje organizacije dogodka vas vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do četrtka, 26. 10. 2023, na maja.ozvatic@eutrip.si.
Več o projektu Izposoja stvari najdete na spletni strani https://izposoja-stvari.eudom.si/.
***

Podjetje EUDOM, družba za energetsko svetovanje, d.o.o., socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2014 kot start up podjetje na področju
energetskega managementa. Svoje storitve ponuja predvsem podjetjem, javnim zavodom in občinam, ki potrebujejo pomoč na področju
gradnje in prenove stavb.

Registrirano je tudi kot socialno podjetje, ki deluje na področjih pomoči pri izvajanju ukrepov za energetsko sanacijo stavb in pri uvajanju
obnovljivih virov energij v javnem sektorju, pomoči pri pripravi in izvajanju projektov s področja varovanja narave in okolja, trajnostnega razvoja,
pomoči pri vključevanju deležnikov v proces oblikovanja razvojnih dokumentov in politik, kot tudi izvedbenih dokumentov na lokalni in državni ravni.

Družba ZEOS, d.o.o. je ustanovljena na podlagi zahtev Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in sveta o odpadni električni in elektronski opremi
z dne 27. 1. 2003 ter odločitve proizvajalcev/pridobiteljev/uvoznikov EE opreme v Sloveniji, da svoje okoljske obveznosti, ki izhajajo iz t.i. razširjene
odgovornosti proizvajalcev izpolnjujejo v obliki skupne sheme.

Družba ZEOS, d.o.o. je neprofitna organizacija, ki zagotavlja stroškovno učinkovito izpolnjevanje zakonskih obveznosti v imenu pristopnikov k skupnim
shemam ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami, odpadnimi industrijskimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami.

V družbi izvajajo veliko ozaveščevalnih aktivnosti, tudi s pomočjo večjih projektov. Tekoči projekt Life Spodbujamo e-krožno (LIFE18 GIE/SI/000008)
zajema ozaveščanje ciljnih skupin in deležnikov o posameznih elementih krožnega gospodarstva. Tekom projekta spreminjajo navade potrošnikov
pri ravnanju s še delujočimi aparati, in sicer s pomočjo ozaveščevalnih aktivnosti, izgradnje ustrezne infrastrukture ter zakonodajnih predlogov.

Uradno vabilo si lahko snamete tukaj.

VABILO NA OTVORITEV IZPOSOJE STVARI

Dodaj odgovor