KAJ JE SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

Ustanovitev socialnega podjetja

Status socialnega podjetja na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011) lahko pridobi nepridobitna pravna oseba za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva oziroma za zaposlovanje ranljivih skupin oseb. Namen ustanovitve socialnega podjetja pa ne sme predstavljati pretežno ali izključno pridobivanje dobička.

Vlogo za registracijo socialnega podjetja mora nepridobitna pravna oseba nasloviti na pristojni registrski organ.

EVIDENCA SOCIALNIH PODJETIJ

Na podlagi določb Zakona o socialnem podjetništvu vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo evidenco socialnih podjetij.

Evidenca socialnih podjetij

Vir:  https://www.gov.si/teme/socialno-podjetnistvo/