Podjetje EUDOM je bilo ustanovljeno leta 2014 kot start up podjetje na področju energetskega managementa. Svoje storitve ponuja predvsem podjetjem, javnim zavodom in občinam, ki potrebujejo pomoč na področju gradnje in prenove stavb.

Registrirano je tudi kot socialno podjetje, ki deluje na področjih pomoči pri izvajanju ukrepov za energetsko sanacijo stavb in pri uvajanju obnovljivih virov energij v javnem sektorju, pomoči pri pripravi in izvajanju projektov s področja varovanja narave in okolja, trajnostnega razvoja, pomoči pri vključevanju deležnikov v proces oblikovanja razvojnih dokumentov in politik, kot tudi izvedbenih dokumentov na lokalni in državni ravni …

IZKUŠNJE
Podjetje že vrsto let deluje na področju energije v stavbah, kjer uporablja napredne tehnologije za načrtovanje in monitoring. Pri načrtovanju se uporabljajo posamezne aplikacije za izračun posameznih segmentov gradbene fizike in načrtovanje prenov, kot so: ArchiCad, Ursa, PHPP, AutoCad, SketchUp…

Pri delu so zaposleni razvili mnoge skripte ter poenostavitve delovanja in izboljšave. Na področju energetskega upravljanja stavb so v podjetju med prvimi v Sloveniji zasnovali odprtokodno rešitev za digitalni energetski monitoring in rešitve brezžičnega prenosa podatkov med senzorji in podatkovnimi koncentratorji.

Logično nadaljevanje začetega dela je preskok v integrirano digitalno okolje na pripravo, načrtovanje in spremljanje investicij – BIM (Informacijsko modeliranje objektov). Poslovne izkušnje imajo tudi z razvoji novih produktov (npr. senzor ENIoTOR), ki je produkt njihovega znanja.

Podjetje EUDOM ima večletne izkušnje pri razvijanju sistema energetskega monitoringa, digitalizacije procesov in uvajanja naprednih tehnologij, kjer so bili do neke mere že oblikovani procesi in posamezni elementi. Hkrati je osnovna dejavnost ustanoviteljev inženiring, projektiranje in tehnično svetovanje, s čimer je podjetje v neposrednem kontaktu z javnimi in zasebnimi kupci na trgu. V neposrednem stiku s kupci, ažurnem spremljanju, prisotnosti na terenu ter v strateških usmeritvah EU vidijo priložnost lansiranja novega, tehnološko naprednega celovitega produkta.

Gre za interdisciplinarno skupino zaposlenih, ki povezuje tehnična (strojništvo, informatika, energetika, grafično oblikovanje) in ekonomska znanja (trženjska, menedžerska).

EUDOM JE DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE.
Naše vrednote:
• Uporaba naprednih ljudem prijaznih tehnologij.
• Ustvarjalno vzdušje in zagotavljanje dobrih pogojev za delo.
• Krepitev stroke z inženirsko radovednostjo in sinergijskim povezovanjem strokovnih znanj.
• Trajnostni razvoj posebej na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in ponovne rabe izdelkov.

ČLANSTVO
• Koroška gospodarska zbornica
• Raziskovalna skupina za energijo v stavbah, Evidenca izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti – ARRS
• Učni izdelovalni laboratorij – Šolski center Škofja Loka
• Podjetje je bilo partner v kompetenčnem centru za razvoj kadrov za inovativne stavbe – KOC INOVATIS


LICENCE

• One Click LCA (Life Cycle Assessment – Ocena življenjskega cikla stavb)


STORITVE

Energetsko upravljanje stavb   To je glavna storitev našega podjetja.

Seznam knjig v Bukvarni
  Bukvarna je naša tržnica knjig.

Tržnica računalnikov s seznamom opreme   Priložnost za ugoden nakup dobrega računalnika in računalniške opreme.

Najem poslovnih prostorov     Nudimo najem poslovnih prostorov primernih za prireditve, predavanja ali druge dejavnosti.

Sanacija radona      Izvajanje meritev, izdelava projektne dokumentacije in monitoring koncentracije radona.