EUDOM je kratica za Energetsko Upravljanje, Digitalni Obratovalni Monitoring.

Gre za celovit produkt za energetsko upravljanje stavb. Sestavljen je iz strojne opreme (enota za brezžično omrežje za odčitavanje podatkov, senzorji temperature, merilci porabe energije) in odprtokodne (spletne) aplikacije.

Ključni poudarek je na celovitosti strojne in programske opreme in uporabniški prijaznosti. Produkt namreč ni namenjen le energetskim zanesenjakom, temveč široki uporabi, ki jo omogoča osnovni paket.

Tudi strokovno nepodkovan uporabnik lahko torej preko preglednega in enostavnega načina (»on line«) spremlja urno, dnevno, tedensko, mesečno in letno porabo energije (slike, grafi, tabele).
Uporabnik na enem mestu dobi ažurne informacije o trenutnih vrednostih kakor tudi vse primerjalne podatke o pretekli porabi.

Iz slednjih so upravljavcu v vsakem trenutku razvidna ključna mesta in elementi, ki povzročajo večjo oz. preveliko porabo energije, in kar je bistveno, uporabnik lahko na podlagi teh odčitanih informacij takoj ukrepa.


EUDOM je:

–  tehnološko napreden, brezžični, spletni in mobilni sistem,

–  napreden, standardiziran produkt z enostavnim uporabniškim vmesnikom,

–  skladen z zakonodajnim okoljem (Direktiva 2012/27/EU in nov Energetski zakon), ki tovrstne storitve spodbuja in v določenih segmentih tudi zahteva (tam je to poimenovano       kot inteligentni merilni sistemi in energetsko knjigovodstvo).


EUDOM tako uresničuje širše cilje:

–  povečanje energetske učinkovitosti,

–   zmanjšanje porabe CO2,

–  doseganje ekonomskih učinkov (prihranki pri stroških energije),

–  razvijanje energetsko učinkovitejšo tehnologije in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnost,

–  doseganje ciljev uporabnikov stavb (podjetij, zavodov), zastavljenih v energetskih pregledih, sanacijah in programih upravljanja,

–  uresničevanje ciljev strateških in programskih dokumentov Slovenije in Evropske unije (EU).