BOOK MARKET

We accept old books, you can exchange books or buy books. Our specialty is the books of the oldest Slovene publishing house, the Mohor Company.

 

We offer the following books:

Zaporedna številka Naslov knjige Avtor Leto izdaje Število strani Jezik Založba Zbirka Področje Število izvodov Cena Komentar
1 Dvorjenje po poroki Ziglar, Zig. 2006 234 SLO Založba Tuma / Duhovna rast Cena v EUR 10 Ostalo, komentar