Objava prostega delovnega mesta

Na podjetju EUDOM d.o.o., so.p.  v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A), objavljamo prosto delovno mesto za delovno mesto - raziskovalec za dopolnilno delo -  20%. Pogodba se sklepa za določen čas od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2022. 

Za to delovno mesto je potrebna IX. stopnja izobrazbe za delo v raziskovalni skupini.

Prijave pošljite na elektronski naslov pisarna.eudom@gmail.com.

Datum objave: 26. 10. 2021